Forums

Welkom bij Sosoi

Sosoi werd opgericht in 2003 door 4 professionals, die allen enkele jaren in Indonesië hebben gewerkt. Uitgangspunt was dat we contact zouden blijven houden met onze partners waarmee we hadden samengewerkt en hen ondersteunen in hun activiteiten als we deze belangrijk achten voor de ontwikkeling  van de regio. Sosoi werkt samen met lokale organisaties in Indonesië en bij deze projecten staat
Lees meer…

Bezoek uit Sumba

  Vorig jaar heeft Sosoi een project van Stichting Stimulant ondersteund  zie https://www.pifworld.com/nl/projects/06GY7JUAWkM/training-voor-bewoners-van-laija/about. De directeur van Stimulant was vorig jaar in Nederland voor een congres in België. Twee bestuursleden van Sosoi konden met hem van gedachten wisselen over zijn werk en wat al bereikt is. Dankzij (mede)financiering van Sosoi hebben bewoners van het kustdorpje Laijanji plannen kunnen ontwikkelen waarmee ze
Lees meer…