Over Ons

Sosoi werd opgericht op 28 November 2003. De mensen die betrokken waren bij de oprichting zijn 4 personen die allemaal in Indonesië hebben gewerkt of er vandaan komen. Hierdoor is de betrokkenheid bij dit gebied erg groot.

In Juli 2003 ging een van de bestuursleden op vakantie naar het eiland Sumba in Indonesië en sprak daar met enkele onderwijzers van een nog onafgebouwde school. De schoolgebouwen waren er wel neergezet maar er ontbrak geld voor bankjes, stoelen, een goede lerarenkamer, leerboeken, waterput, elektriciteit en een keuken. Dit zou omgerekend in Nederlands geld een paar duizend euro gaan kosten. Donateurs zijn er in Nederland wel te vinden, maar instanties vinden het een stuk veiliger als er een formele stichting achter staat. Vandaar dat we besloten om een formele stichting op te richten : SOSOI. Hierdoor is het mogelijk ook meer langdurige en betere ondersteuning te geven. Je kunt hierbij denken aan het inzetten van vrijwilligers en het laten doen van onderzoek door studenten. Het ondersteunen van de school is inmiddels al een gepasseerd station, de school is inmiddels verder gegaan met overheidssteun, maar SOSOI bestaat nog steeds en ondersteunt verschillende projecten op Sumba, Flores en Java.

Op deze website willen wij u graag informeren over de projecten die in het afgelopen jaar ondersteuning hebben gekregen van SOSOI. We laten u de meest recente projecten eerst zien in het menu projecten en ook de meest recente nieuwsfeiten die op de home pagina van deze website staan. Door de jaren heen is onze aanpak veranderd ook mede door het feit dat de politieke en economische situatie in Indonesië veranderd is. De Indonesische regering neemt steeds meer verantwoordelijkheid voor gezondheidszorg en onderwijs. Toch blijven veel delen van de samenleving onderbelicht en is een groot gedeelte van de bevolking heel arm. SOSOI wil zich de komende jaren vooral richten op het opzetten en ondersteunen van maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. Daarnaast gaat onze aandacht uit naar de zieke en gehandicapte medemensen waarvoor vaak nog geen faciliteiten aanwezig zijn.