Project Verbeteren van geletterdheid in noord Sumatra gestart

https://youtu.be/ad6xFvah_3A

Tijdens onze reis naar Indonesie in juni bezochten we in het dorp Paneitongah, Sumatra een leraar (Frans Sipayung) van een lagere school, die voor de kinderen in het dorp extra lessen organiseert als ze door armoede niet genoeg lessen op de basisschool kunnen volgen. In het dorp leven veel landarbeiders waarvan zowel vader als moeder op het land moeten werken. De oudere kinderen wordt dan vaak gevraagd om op de jongere kinderen te passen of huishoudelijk werk te doen. Veel kinderen leren daarom niet voldoende lezen, schrijven en rekenen. Het verbeteren van de geletterdheid wordt gezien als een wapen tegen de armoede. Kinderen die dit voldoende kunnen hebben meer kans op een baan, begrijpen hun omgeving beter en kunnen daardoor hun kansen beter benutten, weten waar ze de informatie kunnen halen waardoor ze verder kunnen komen en beter voor zichzelf kunnen leren zorgen. De leraar heeft hiervoor organiseren ze e een stichting opgericht en samen met andere bestuursleden organiseren ze elke dinsdag en zaterdag lessen waarin kinderen werken aan hun lees-, reken- en schrijfvaardigheden. Daarnaast organiseren ze voor de oudere kinderen lessen in het schrijven van essays en leesvaardigheden. Ook geven ze aandacht aan sport, muziek en samen zingen.

De stichting huurde een gebouw waar de kinderen op de grond les hebben en waar weinig faciliteiten zijn om les te geven. Sosoi heeft nu deze stichting in samenwerking met Wilde Ganzen geld gegeven om hulpmiddelen aan te schaffen zoals een laptop, stoeltjes, tafeltjes, boeken, een projector, luidspeakers en educatieve spelletjes. Daarnaast is er geld voor transportatie om hetzelfde concept ook te starten in de stad Siantar 14 kilometer verderop.

Frans werkt verder samen met veel studenten van de lerarenopleiding, die meehelpen om de lessen vorm te geven.

Deel dit bericht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.