Welkom bij Sosoi

Dit is de website van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Oost Indonesië. Op deze website kunt u alles lezen over onze projecten en initiatieven. Voor de meest actuele berichten ga naar recente berichten op de linkerkant van de website.

Sosoi werd opgericht in 2003 door 4 mensen, die allen enkele jaren in Indonesië hebben gewerkt. Uitgangspunt was dat we contact zouden blijven houden met onze partners waarmee we hadden samengewerkt en hen ondersteunen in hun activiteiten als we deze belangrijk achten voor de ontwikkeling  van de regio.

Sosoi werkt samen met lokale organisaties in Indonesië en bij deze projecten staat emancipatie van de bevolking centraal. Daarnaast zijn duurzaamheid, armoedebestrijding, onderwijs en bewustwording belangrijke thema’s in de projecten die we ondersteunen. Kinderen kunnen alleen een beter leven krijgen als ook hun ouders beter in staat gesteld worden om een beter inkomen te krijgen. Wij zijn van mening dat Indonesische organisaties beter in staat zijn om  vast te stellen wat nodig is in hun regio dan dat wij dat in Nederland kunnen. Zij kennen de problemen en de cultuur. Dit wil niet zeggen dat we geen kritische vragen stellen aan onze partners. We hebben ook weleens een project geweigerd omdat we uit ervaring wisten dat het doel dat men wilde bereiken niet met dit project bereikt zou kunnen worden. Deze website geeft weer wat we de afgelopen 12 maanden hebben gedaan binnen onze organisatie. We zijn bewust dat we dit werk niet kunnen doen zonder de hulp van donateurs en organisaties die ons ondersteunen. Hiervoor onze hartelijke dank.

Vier verschillende projecten op 4 locaties :

Op dit moment zijn er 4 projecten waar onze aandacht naar uit gaat :

Sumba, verbeteren leefsituatie van dorpen getroffen door cycloon, sprinkhanen en varkenspest

Yogyakarta, inkomen genererende activiteiten stimuleren voor een groep transgenders

Siantar, kredietverlening aan een groep arme vrouwen

Bogor, ondersteuning van een coöperatie van biologische boeren

Daarnaast ondersteunen we regelmatig ook projecten van de stichting Karunia op Flores

Reisverslag werkbezoek aan Indonesië

wevende vrouw in Siantar

Het werkbezoek begon begin juni in Siantar, waar we het project van Pak Milton bezoeken. Siantar is een stad in Noord Sumatra, gelegen tussen palmolie- en rubberplantages. Een groot gedeelte van de mensen leeft als dagarbeider, vaak niet in loondienst, met lonen vaak niet hoger 3 euro per dag. Omdat mensen vaak geen land bezitten zijn mogelijkheden om op een andere manier aan inkomen te komen erg moeilijk en door de fluctuatie van prijzen op de markt is hun inkomen niet stabiel. Veel vrouwen voorzien in hun inkomen door verzamelen van plastic (flessen), wat ze vervolgens weer verkopen aan de fabriek of door dagarbeid (het schoonmaken van uitjes). Als er een overschot aan plastic is zakken de prijzen. Vrouwen voorzien in hun inkomen door weven, plastic verzamelen, uien pellen of naaien. Pak Milton heeft het afgelopen jaar een aantal vrouwen begeleid, die we hebben aangemoedigd om zelf te ondernemen door het schenken van een klein bedrag die ze konden besteden aan een inkomen genererende activiteit naar keuze. De vrouwen gingen kippen houden, vis kweken, cakes en koekjes bakken of een klein winkeltje beginnen. We hebben alle vrouwen bezocht en merkten dat het project zinvol was, omdat ze elkaar hebben gesteund als het leven zwaar was en ook meer zelfvertrouwen hadden gekregen om zelf iets te ondernemen. Een aantal vrouwen was succesvol in het ondernemen, een aantal nog niet. Het elkaar ondersteunen is een grote kracht van deze groep. Pak Milton is ook erg begaan met de situatie van de kinderen in zijn buurt. Er zijn een aantal kinderen die niet kunnen lezen en schrijven hoewel ze wel naar school gaan. Bij verder onderzoek blijkt de persoonlijke situatie van de kinderen vaak heel treurig is. Weinig aandacht van de ouders omdat deze erg arm zijn en moeten werken, soms zieke ouders of gebroken gezinnen. Sosoi is bezig om hier samen met Milton en anderen hier iets aan te doen.

Tijdens ons bezoek maakten we ook kennis met Frans Sipayung, een gedreven basisschoolleraar die in zijn dorp kinderen leert lezen en schrijven, die door armoede niet in staat zijn om naar school te gaan, omdat ze mee moeten helpen met hun ouders. Daarnaast organiseert hij ook veel voor de kinderen die na de basisschool vanwege armoede niet verder kunnen studeren. Hij heeft een leeszaal opgericht waar kinderen 2 maal in de week terecht kunnen. Hij doet dit al 3 jaar en we willen dit concept nu ook verder doorvoeren in Siantar samen met Milton. Hiervoor is een aanvraag gedaan bij Wilde Ganzen en een aantal andere stichtingen om de faciliteiten van de leeszaal te verbeteren.

dag arbeiders die uitjes schoonmaken voor zo’n 3 euro per dag.

Project economische ontwikkeling van een groep transgenders in Yogyakarta

In Yogyakarta werken we al een tijd samen met een organisatie die de situatie van transgenders probeert te verbeteren. Er is een ouderenhuis waar oude transgenders hun oude dag kunnen doorbrengen op een veilige plaats en er is een gezondheidscentrum, waar transgenders op HIV worden gecontroleerd en waar ze terecht kunnen voor medicijnen en ook psychologische/sociale hulp.

Tijdens de corona tijd is men met hulp van Sosoi begonnen met de verbouw van groentes op het erf. De aanvoer van voedsel stagneerde omdat reizen niet meer mogelijk was en daarmee werd de zelfvoorziening verbeterd. Er zijn 2 leden die na corona zijn doorgegaan met de verbouw van groentes en met behulp van Sosoi land hebben gehuurd. Zij leven nu van de verbouw en verkoop van groentes.

Gebrek aan geld en geld lenen met hoge rentes van mensen die misbruik maken van anderen is een probleem die bij alle leden van de organisatie speelt. Wij hebben daarom Seruni geholpen met de aankoop van een voedselkar waarmee op verschillende plaatsen in de stad voedsel verkocht kan worden. Hiermee krijgen de leden de mogelijkheid om zelf in hun inkomen te voorzien. Als dit aanslaat kunnen we dit verder uitbreiden. Om te voorkomen dat de leden diep in de schulden raken door geld te lenen van woekeraars is een spaar/leensysteem opgezet waarmee leningen aan leden kunnen worden verstrekt tegen een rente die gezamenlijk is bepaald. Er zit nu een bedrag van zo’n 700 euro in de pot, die ook aangroeit omdat de leden elke maand rente betalen. Zo kunnen er steeds meer leden worden geholpen. Verder zijn er naaimachines gekocht en worden er dit jaar nog naailessen en batiklessen gegeven aan leden die hierin geïnteresseerd zijn. Als dit voldoende resultaat oplevert kunnen we de activiteiten verder uitbreiden.

Het gezondheidscentrum waar de psycholoog en maatschappelijk werker overleggen

De voedselkar

batikworkshop waarin kleurstoffen worden gebruikt afkomstig uit de natuur

Armoedebestrijding in Siantar

Samen met Pak Milton Napitupulu is Sosoi dit jaar begonnen met de begeleiding van een groep vrouwen met een erg laag inkomen. Het doel van het project is om door scholing, kredieten, ondernemen en sparen de vrouwen een veiligere leefomgeving te schenken met minder stress. Hierdoor komt weer creativiteit en denkkracht vrij om hun eigen problemen het hoofd te bieden.

Pak Milton met acht leden van de groep. De jongen is een zoontje van een van de leden

In mei dit jaar kwamen de vrouwen (10 in totaal) bijeen om mogelijkheden te bespreken om hun inkomen te vergroten. Hieruit bleek dat er al enkele plannen waren, maar dat hen het geld ontbrak om de onderneming te starten. Vier vrouwen wilden graag kippen houden, één vrouw vissen kweken, één vrouw wilde haar koek en cakebedrijfje efficiënter maken met de aanschaf van een koelkast, iemand anders meer apparatuur en garen kopen om regelmatig te kunnen weven en een vrouw wilde haar kleine kiosk waar ze zeep, zout en olie verkoopt uitbreiden met andere spullen. Twee vrouwen trokken zich uiteindelijk toch terug, omdat ze in loondienst wilde blijven en de ander omdat ze haar kind naar Jakarta wilde brengen en geen tijd meer had.

Ibu Pesta Natalina met kippen
Ibu Edina in haar winkel
Ibu Sibuea en haar kippen
Ibu Herni fokt kippen en verkoopt eieren
Ibu Purnama Simansumnong heeft ook kippen
Ibu Betty bij haar visvijver
Ibu Pince Napitopoulo kocht een koelkast voor haar bakkerij
Ibu Marnaulina in haar weefatelier

De vrouwen krijgen om de twee weken scholing in boekhouden, economie, gezondheid en voedingsleer en allerlei onderwerpen die voor hen van belang zijn. Begin november hebben ze allen ongeveer honderd euro gekregen om hun bedrijfje te starten of uit te breiden. Tevens krijgt de groep een bedrag in de pot waaruit vrouwen geld kunnen lenen op het moment dat ze dit nodig hebben. De vrouwen worden aangemoedigd om elke maand een klein bedrag te sparen in de groep.

les in kippen houden
De vrouwen luisteren aandachtig