Welkom bij Sosoi

Dit is de website van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Oost Indonesië. Op deze website kunt u alles lezen over onze projecten en initiatieven.

Sosoi werd opgericht in 2003 door 4 mensen, die allen enkele jaren in Indonesië hebben gewerkt. Uitgangspunt was dat we contact zouden blijven houden met onze partners waarmee we hadden samengewerkt en hen ondersteunen in hun activiteiten als we deze belangrijk achten voor de ontwikkeling  van de regio.

Sosoi werkt samen met lokale organisaties in Indonesië en bij deze projecten staat emancipatie van de bevolking centraal. Daarnaast zijn duurzaamheid, armoedebestrijding, onderwijs en bewustwording belangrijke thema’s in de projecten die we ondersteunen. Kinderen kunnen alleen een beter leven krijgen als ook hun ouders beter in staat gesteld worden om een beter inkomen te krijgen. Wij zijn van mening dat Indonesische organisaties beter in staat zijn om  vast te stellen wat nodig is in hun regio dan dat wij dat in Nederland kunnen. Zij kennen de problemen en de cultuur. Dit wil niet zeggen dat we geen kritische vragen stellen aan onze partners. We hebben ook weleens een project geweigerd omdat we uit ervaring wisten dat het doel dat men wilde bereiken niet met dit project bereikt zou kunnen worden. Deze website geeft weer wat we de afgelopen 12 maanden hebben gedaan binnen onze organisatie. We zijn bewust dat we dit werk niet kunnen doen zonder de hulp van donateurs en organisaties die ons ondersteunen. Hiervoor onze hartelijke dank.

Vier verschillende projecten op 4 locaties :

Op dit moment zijn er 4 projecten waar onze aandacht naar uit gaat :

Sumba, verbeteren leefsituatie van dorpen getroffen door cycloon, sprinkhanen en varkenspest

Yogyakarta, inkomen genererende activiteiten stimuleren voor een groep transgenders

Siantar, kredietverlening aan een groep arme vrouwen

Bogor, ondersteuning van een coöperatie van biologische boeren

Daarnaast ondersteunen we regelmatig ook projecten van de stichting Karunia op Flores

Armoedebestrijding in Siantar

Samen met Pak Milton Napitupulu is Sosoi dit jaar begonnen met de begeleiding van een groep vrouwen met een erg laag inkomen. Het doel van het project is om door scholing, kredieten, ondernemen en sparen de vrouwen een veiligere leefomgeving te schenken met minder stress. Hierdoor komt weer creativiteit en denkkracht vrij om hun eigen problemen het hoofd te bieden.

Pak Milton met acht leden van de groep. De jongen is een zoontje van een van de leden

In mei dit jaar kwamen de vrouwen (10 in totaal) bijeen om mogelijkheden te bespreken om hun inkomen te vergroten. Hieruit bleek dat er al enkele plannen waren, maar dat hen het geld ontbrak om de onderneming te starten. Vier vrouwen wilden graag kippen houden, één vrouw vissen kweken, één vrouw wilde haar koek en cakebedrijfje efficiënter maken met de aanschaf van een koelkast, iemand anders meer apparatuur en garen kopen om regelmatig te kunnen weven en een vrouw wilde haar kleine kiosk waar ze zeep, zout en olie verkoopt uitbreiden met andere spullen. Twee vrouwen trokken zich uiteindelijk toch terug, omdat ze in loondienst wilde blijven en de ander omdat ze haar kind naar Jakarta wilde brengen en geen tijd meer had.

Ibu Pesta Natalina met kippen
Ibu Edina in haar winkel
Ibu Sibuea en haar kippen
Ibu Herni fokt kippen en verkoopt eieren
Ibu Purnama Simansumnong heeft ook kippen
Ibu Betty bij haar visvijver
Ibu Pince Napitopoulo kocht een koelkast voor haar bakkerij
Ibu Marnaulina in haar weefatelier

De vrouwen krijgen om de twee weken scholing in boekhouden, economie, gezondheid en voedingsleer en allerlei onderwerpen die voor hen van belang zijn. Begin november hebben ze allen ongeveer honderd euro gekregen om hun bedrijfje te starten of uit te breiden. Tevens krijgt de groep een bedrag in de pot waaruit vrouwen geld kunnen lenen op het moment dat ze dit nodig hebben. De vrouwen worden aangemoedigd om elke maand een klein bedrag te sparen in de groep.

les in kippen houden
De vrouwen luisteren aandachtig

Groentetuin in psychiatrisch centrum te Ruteng wordt gebruikt door bewoners van het centrum

In 2020 heeft Sosoi het psychiatrisch ziekenhuis in Ruteng ondersteund met de aanleg van een groentetuin en tuingereedschap. (lees ook https://sosoi.org/sosoi/groentetuin-voor-psychiatrisch-ziekenhuis-renceng-mose-ruteng/). De coronamaatregelen zijn ook op Flores niet meer zo streng, waardoor de bewoners van het ziekenhuis nu aan het werk kunnen in de moestuin. Werken in de natuur werkt therapeutisch en geeft rust aan de bewoners. We hopen dat het ziekenhuis nog lang plezier zal hebben van onze steun en die van Yayasan Karunia.