Gastvrij Deventer bereidt Desmond Tutu een warm welkom

Nobelprijswinnaar Desmond Tutu (81) doet tijdens zijn laatste bezoek aan Europa ook Deventer aan. Maar liefst vijf dagen verblijft hij in de Hanzestad. Tutu is aanwezig bij een viering in de Lebuinuskerk op vrijdag 21 september. De volgende dag is er een publieke ontvangst op de Brink, waar hij bloemen legt bij het beeld van Albert Schweitzer. De gastvrije evenementenstad bereidt Tutu een warm welkom. De blik is er van oudsher over de grens gericht en gemeente en lokale organisaties bundelen de krachten op het gebied van internationale samenwerking.

 

Desmond Tutu maakt in september een reis naar Nederland op uitnodiging van prof. dr. Harold Robles, oprichter en president van het Medical Knowledge Institute (MKI). MKI, waarvan Tutu beschermheer is, richt zich op het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking in zuidelijk Afrika. Zij doet dit in samenwerking met de Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation. Beide organisaties richten zich vooral op basisvoorlichting en -educatie op het gebied van gezondheid en hygiëne.

 

Openbare viering

De viering in de Lebuinuskerk op vrijdag 21 september (Vredesweek) wordt geopend en afgesloten door Tutu. Iedereen is van harte welkom hier aanwezig te zijn. Het thema van de viering is prayer for justice, peace and joy. Er zal een toepasselijk lied worden gezongen dat Tutu heeft bedacht. Speciaal voor deze gelegenheid heeft organist Jan Kleinbussink er een Deventer arrangement voor geschreven. Aan de viering werken vertegenwoordigers mee van bijna alle levensbeschouwelijke stromingen in Deventer. Tutu is als bruggenbouwer tussen culturen en religies een groot voorbeeld voor hen.

 

Ook zijn er afgevaardigden van zo’n veertig lokale organisaties op het gebied van internationale samenwerking uitgenodigd. De strijd van Tutu voor vrede en gerechtigheid vormt een inspiratiebron voor hen in hun strijd voor  verbetering van de leefomstandigheden van hun buitenlandse partners.

 

Tutu ontmoet Albert Schweitzer

Op zaterdag 22 september is er een publieke en muzikale ontvangst op de Brink in Deventer. Na een welkom van burgemeester Andries Heidema, legt Tutu, op eigen verzoek, bloemen bij het beeld van Albert Schweitzer, de arts die zijn leven in dienst stelde van hulp aan Afrika. Ook Tutu strijdt voor een gezonde leefomgeving met voldoende voedsel en goed onderwijs. De acht Millenniumdoelen van de Verenigde Naties weerspiegelen waarnaar hij streeft. Ook de gemeente Deventer werkt samen met de lokale organisaties actief aan het realiseren van de Millenniumdoelen.

 

Sterk en democratisch bestuur

Tutu is in de jaren tachtig en negentig een vooraanstaand leider in de strijd voor gerechtigheid en verzoening tussen blank en zwart in Zuid-Afrika. Zijn strijd voor een sterk democratisch bestuur is internationaal bekend. In 1984 ontvangt hij de Nobelprijs voor de vrede. Ook de gemeente Deventer onderschrijft, in het kader van haar internationaal beleid,  het belang van een sterk en democratisch (lokaal) bestuur in haar partnersteden. Daarom steunt de gemeente projecten die het lokaal bestuur versterken in Roemenië, Turkije, Palestina/Israël en Uganda. Kennis en ervaring uitwisselen en elkaar inspireren, daar draait het om.

 

Gastvrij

Deventer heeft de blik altijd over de grens gericht en heet andere culturen  van harte welkom. Niet voor niets woonden grote denkers en wereldverbeteraars als Lebuinus, Geert Grote, Erasmus, Hegius en Schweitzer in Deventer of bezochten ze de stad. Het is een stad waar organisaties voor internationale samenwerking en de gemeente nauw samenwerken, elkaar versterken en kennis uitwisselen. Deventer is  bovendien een duurzame, groene stad, waar hard wordt gewerkt aan de Millenniumdoelstellingen.

 

Meer informatie: www.deventer.nl/desmondtutu, www.desmondtutu.nl, www.mkifoundation.nl.

 

 

 

PROGRAMMA

 

Donderdag 20 sept.                                         Opnamen College Tour (besloten bijeenkomst;

uitzending 21 september)

Vrijdag 21 sept.                        12.30 – 13.30 uur          Viering, Lebuinuskerk, Kleine Poot 7

Zaterdag 22 sept.         18.35 – 19.10 uur          Publieke ontvangst ‘Tutu ontmoet Albert Schweitzer’

Brink

Zaterdag 22 sept.         19.00 – 22.00 uur          ‘Get inspired’, benefietgala, Bergkerkplein 1 (besloten

bijeenkomst)

 

 

Verslag reis naar Indonesië

In Augustus zijn drie leden van het bestuur van Sosoi bij alle projecten  van Sosoi op bezoek geweest. Het was een inspirerende reis, waar een verslag van geschreven is. In dit verslag zijn de ontwikkelingen geschetst die de organisaties hebben doorgemaakt de afgelopen jaren. Om dit verslag te lezen ga naar projecten en vervolgens naar Reisverslag naar Indonesië 2012 deel 1 en deel 2 Verder lezen Verslag reis naar Indonesië

DEVENTER OPEN

SOSOI is op 4 november in de Deventer Schouwburg!

 

Zondag 4 november presenteert SOSOI zich aan het Deventer publiek tijdens een bruisende, zinderende zondagmiddag:  Deventer Open! De middag wordt gehouden in de Deventer Schouwburg en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Daarna volgt er nog een geweldig optreden van Arifa.

 

De Gemeente Deventer, vrijwilligersorganisaties, instellingen en bedrijven die actief zijn op het gebied van internationale samenwerking en/of milieu en klimaatbeleid presenteren zich  tijdens deze manifestatie aan de Deventer bevolking.

Op deze middag is te zien dat Deventer echt een open stad is. Een stad met hart en oog voor andere landen en mensen.

SOSOI  is daarbij natuurlijk aanwezig.

 

Programma Deventer Open

 

Belevingsmarkt

Elke aanwezige organisatie brengt haar internationale activiteiten onder de aandacht van het Deventer publiek.

 

Een bruisend podiumprogramma

Een programma van ongeveer drie kwartier dat twee keer wordt gebracht. Met een modeshow van (traditionele) kleding uit de diverse landen waar de Deventer organisaties actief zijn, maar ook met muziek en een levendig debat.

 

Oegandabijeenkomst

Leerlingen van Etty Hillesum Lyceum locatie Het Vlier en AOC Oost Twello gaan in oktober naar Oeganda. Zij geven een presentatie van hun belevenissen.

 

Arifa: een muzikale afsluiter die zijn weerga niet kent!

Vier muzikanten met een voet diep in de traditie van Turkije, het Midden-Oosten en de Balkan en de andere in de hedendaagse muziek. Zij sluiten de middag af rond 17.00 uur (na afloop van de Belevingsmarkt).

Gratis toegang voor het publiek! Dat wordt puur genieten!

 

Veel publiek

Hoe meer publiek er komt die middag, hoe gezelliger en natuurlijk meer aandacht voor al het werk dat SOSOI doet in Indonesië

en natuurlijk voor onze collega-organisaties uit Deventer.

SOSOI nodigt u van harte uit voor een bezoek aan Deventer Open!

Debat ‘Stimulant institute’ zet vooral vrouwen aan tot actie

Het debat wat vorig jaar Augustus door Stimulant Institute in Waingapu werd georganiseerd heeft vooral vrouwen gemotiveerd om zich in te zetten voor de verbetering van de overheidsdiensten op Sumba. Het debat ging over de volgende thema’s : gezondheidszorg, onderwijs, electriciteit, watervoorziening, afvalophaaldienst en bevolkingsadministratie.  Een van de resultaten van het debat was dat de overheid heeft beloofd om de procedure voor de aanvraag van het identiteitsbewijs te verlagen van twee weken naar één week. Dit debat wat via Radio FM door veel mensen gevolgd kon worden werd ook door verschillende overheidsdiensten bijgewoond. Zij werden zo in staat gesteld om hun visie te geven. Een neveneffect van het debat was dat door deze kritische geluiden meer nadruk werd gelegd op het belang van transparante communicatie  over de overheidsdiensten door de overheid naar de bevolking.

Meer informatie over deze activiteiten onder Stimulant Institute.