Debat ‘Stimulant institute’ zet vooral vrouwen aan tot actie

Het debat wat vorig jaar Augustus door Stimulant Institute in Waingapu werd georganiseerd heeft vooral vrouwen gemotiveerd om zich in te zetten voor de verbetering van de overheidsdiensten op Sumba. Het debat ging over de volgende thema’s : gezondheidszorg, onderwijs, electriciteit, watervoorziening, afvalophaaldienst en bevolkingsadministratie.  Een van de resultaten van het debat was dat de overheid heeft beloofd om de procedure voor de aanvraag van het identiteitsbewijs te verlagen van twee weken naar één week. Dit debat wat via Radio FM door veel mensen gevolgd kon worden werd ook door verschillende overheidsdiensten bijgewoond. Zij werden zo in staat gesteld om hun visie te geven. Een neveneffect van het debat was dat door deze kritische geluiden meer nadruk werd gelegd op het belang van transparante communicatie  over de overheidsdiensten door de overheid naar de bevolking.

Meer informatie over deze activiteiten onder Stimulant Institute.