Bezoek uit Sumba

 

Vorig jaar heeft Sosoi een project van Stichting Stimulant ondersteund  zie https://www.pifworld.com/nl/projects/06GY7JUAWkM/training-voor-bewoners-van-laija/about.

De directeur van Stimulant was vorig jaar in Nederland voor een congres in België. Twee bestuursleden van Sosoi konden met hem van gedachten wisselen over zijn werk en wat al bereikt is.

Dankzij (mede)financiering van Sosoi hebben bewoners van het kustdorpje Laijanji plannen kunnen ontwikkelen waarmee ze zich voorbereiden op de toenemende toeristenstroom op Sumba. De plannen zijn tot stand gekomen door vakkundige begeleiding van een lokale NGO Stimulant. Zij werken al meer dan 10 jaar met succes aan het verbeteren van de burgerrechten op Sumba via voorlichtingsprogramma’s, onderzoek en het begeleiden van conflicten tussen burgers en overheid. Door de plannen kan het dorp zijn eigen toekomst bepalen en daarmee voorkomen dat (buitenlandse) investeerders/projectontwikkelaars daar grootse plannen kunnen uitvoeren zonder dat de bevolking daar baat bij heeft.

 

In september 2017 was Stepanus Makambombu (directeur Stimulant) in Nederland. Het bestuur van Sosoi had daarom een mooie gelegenheid om het project eens nader te bespreken. We hebben Stepanus de volgende vragen voorgelegd:

 

Hoe is het project verlopen?

Stepanus Makambombu is zeer tevreden over hoe het project is uitgevoerd. In de afgelopen maanden zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarbij lokale bestuurders zijn uitgenodigd. In de gesprekken heeft men plannen gemaakt die de lokale mensen de mogelijkheid biedt om extra inkomsten uit toerisme te behalen. Concreet zou dit betekenen dat naast het bestaande pension in Laijanji, meerdere homestays/hotels geopend kunnen worden met of zonder eetgelegenheid. Ook zijn praktische zaken vast gelegd, zoals waar een parkeerplaats kan worden aangelegd en hoe kan je op een veilige manier voedsel kan verwerken en verkopen.

Verder merkte Stepanus op dat  de lokale overheid tijdens de bijeenkomsten zelf voor drinken en eten zorgden en daarmee een hele positieve bijdrage hebben geleverd.

 

Wat zijn de resultaten?

Stimulant heeft tijdens de bijeenkomsten voorlichting gegeven. Met de lokale bestuurders werden plannen besproken met het oog op allerlei juridische en praktische zaken. Dit heeft geresulteerd in een document waarin de toekomstplannen van de bewoners zijn vastgelegd. Na terugkoppeling aan de bewoners wordt dit document ter goedkeuring aangeboden aan de provinciale overheid.

 

 

Wat is de volgende stap?

Momenteel is er nog geen definitieve goedkeurig van de plannen door de provinciale overheid, maar dat betekent niet dat de bewoners nu stil zitten. Stimulant heeft, met financiering van de FAO, een eenjarig programma uitgevoerd op het gebied van voedselproductie. Het gebied heeft veel potentie om meer voedselgewassen te verbouwen omdat er voldoende water beschikbaar is uit een naburige rivier. Men kan hierdoor het hele jaar door gewassen verbouwen. Daarnaast begeleidt Stimulant drie vrouwengroepen met de productie en verkoop van zeewier producten in de dorpen Hadakamali en Kaliuda. De vrouwen werden voorzien van de benodigde materialen en training om zeewier te drogen  en te verwerken tot andere producten en kregen les in boekhouden.  Indien er geen zeewier geproduceerd kan worden, werkt men aan het weven van traditionele Sumbanese kleden of kan men geld verdienen met verkoop van vee.

Stepanus zou graag de bewoners van Laijanji nog langer willen begeleiden, zeker nadat de plannen zijn goedgekeurd.

 

Andere projecten van Stimulant

Stimulant heeft zich altijd bezig gehouden met onderzoek en verbetering van de rechten van burgers.  Alhoewel er in de afgelopen jaren de voorzieningen op het gebied van gezondheid en onderwijs goedkoper zijn geworden,  blijft het moeilijk voor bijvoorbeeld arbeiders op de suikerrietplantages/fabriek (die na een dag zwaar werk maar 4 euro per dag verdienen) een gezin te onderhouden. Het blijft dus nog steeds nodig om op te komen voor burgers die vaak zelf niet in staat zijn om te begrijpen welke rechten zij als burger hebben, omdat ze vaak niet kunnen lezen of schrijven.

Op dit moment heeft Stimulant twee advocaten bereid gevonden om een LBH (Lembaga Bantuan Hukum = organisatie voor gratis juridische adviezen) op te richten die na drie jaar een officiële status kan krijgen na accreditatie. De LBH zal gratis mensen verdedigen als hun burgerrechten geschonden worden bijv. in het geval van te lage lonen.

 

Het gesprek met Stepanus heeft Sosoi inzicht gegeven in de aanpak van Stimulant en Sosoi is daar zeer positief over. In de nabije toekomst hoopt Sosoi weer een bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten van Stimulant.

Op de foto : Van l.n.r. Karin Rutgers, Winda Veldman en Stepanus Makambombu.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.