Sosoi ondersteunt met bouw van een consultatiebureau en peuteropvang op Flores

P8050203

Bovenstaande foto is een foto van een peuteropvangplaats op Sumba, die Sosoi enkele jaren geleden heeft ondersteund.

Sosoi heeft onlangs 2158 euro gedoneerd aan de stichting Karunia voor de bouw van een consultatiebureau en peuteropvang in Manggarai in Leko Lembo op Flores in Indonesië. De bouw van dit project start in Mei. Het was de bedoeling om in Februari 2015 al te starten, maar doordat de regentijd laat is begonnne en daarom laat zal eindigen starten ze wat later.

In Leko Lembo is nog geen Consultatiebureau ( POSYANDU ) voor Moeder & Kindzorg. Wel komt er een verpleegkundige uit de plaats Wae Lengga om bij iemand thuis “ Consultatiebureau ” te houden. De behoefte is om op een neutrale plaats de Consultatiebureau –activiteiten te laten plaatsvinden. In Leko Lembo zijn 132 gezinnen, die gebruik zullen maken van het Consultatiebureau. Om het gebouw intensief te benutten is er het verzoek om ook een Peuteropvang te starten

In Leko Lembo is geen Peuteropvang ( PAUD * ) aanwezig. De eerst volgende PAUD ligt op 3 kilometer loopafstand, maar heeft geen plaats voor de peuters uit Leko Lembo.

Peuters blijven bij de (groot)ouders thuis en / of gaan mee om het land waar de ouders druk bezig zijn het land te bewerken. Stichting Karunia wil middels dit project dit buitengewone initiatief te ondersteunen om de ouders en de peuters meer “speelruimte” te geven.

( * Een PAUD ( = Pendidikan Anak Usia Dini ) is een vorm van onderwijs voor peuters in de leeftijd van 3-5 jaar. Het doel van een PAUD is om de peuters op geestelijk & lichamelijk niveau te stimuleren en voor te bereiden op vervolgonderwijs (Kleuterschool / Lagere school ) Erg belangrijk in een streek waar de ouders veelal of geen onderwijs of slechts enkele jaren lagere school gehad hebben )

Ligging in Indonesie :

Manggarai Timur heeft een inwonersaantal van 172 275 . De hoofdstad is Borong.

Leko Lembo is een kampong, met een inwonersaantal van 528, waarvan de helft kinderen ( ong. 132 gezinnen ) welke deel uit maakt van de Gemeente Wae Lengga met een totale inwonersaantal ongeveer 5000. Wae Lengga ligt in het regentschap Manggarai Timur, een van de 12 regentschappen welke het eiland Flores rijk is. Flores is onderdeel van Provincie NTT (de oostelijke kleine Sunda-eilanden). In vergelijking met de rest van Indonesie loopt deze Provincie nog achter op economisch gebied. Zo ligt het inkomensniveau op een derde ten opzichte van het eiland Java. De meeste inwoners leven van de landbouw, veeteelt of visserij. De voorzieningen op onderwijs-, gezondheidszorg-, water-, sanitatie en electriciteits hebben nog veel aandacht nodig.

 

Ideale situatie :

Randvoorwaarden voor de Bouw van het Consultatiebureau c.q Peuteropvang : * Voldoende Financiële middelen vanuit Fondsenwerving.

* Bijdrage Bevolking : Ter beschikking stellen van land voor de Posyandu.

Een lokale boer, dhr Sylvester Deni is bereid om grond af te staan voor de bouw van het gebouw, ter grootte van 26 x 36 meter.

* Toestemming van de lokale Gezondheidsdienst in Borong ( Oost Manggarai )

* Personele kosten worden door de Gezondheidsdienst gedekt ( Verpleegkundige / Vroedvrouw ) en wat betreft de kosten voor begeleiders van de Peuteropvang is er een eigen bijdrage van de ouders ter grootte van IDR 15 000 per kind per maand.

* Meetapparatuur verstrekt door de Gezondheidsdienst.

Wat is er nodig ? :

  1. Een gebouw met twee ruimtes & kantoortje.
  2. Voor de Consultatiebureauactiviteiten : Een bureau & 2 stoelen, een onderzoekstafel, wachtbanken voor de moeders.
  3. Voor de Peuteropvang : Schoolbord, lage banken voor de peuters, stoel & bureau voor de onderwijzer , speelmateriaal ( o.a schommel, wip-wap, klimrek )
  4. Badkamer /Toilet.
  5. Kast voor Administratie.
  6. Watervoorziening. ( middels een waterpomp door te trekken vanuit put in nabije omgeving en op te slaan in watertank ).

Verwachte resultaten :

Korte Termijn :

Volwaardig Consultatiebureau & Peuteropvang met voldoende faciliteiten op leer- & hygienisch gebied.

Lange Termijn :

Beter toezicht op de ontwikkeling van de peuter en het gezin & betere aansluiting op vervolgonderwijs voor peuters uit de lagere economische klasse.

Kosten begroting : IDR 173,385,000.00 / € 12 400,=

( koers 1 € = IDR 14 000,00 )

Met deze gift is de begroting van de bouw van het consultatiebureau sluitend gemaakt en kan de bouw beginnen. We zijn er blij dat we deze Stichting Karunia op Flores hebben kunnen helpen. Voor het komend jaar staat ook weer hulp aan coöperatie Lestari op Java op het programma.

 P8050202

 

 

 

 

 

Nieuw facebookpagina voor Sosoi

Er is op Facebook een nieuwe facebookpagina aangemaakt met foto’s en de nieuwste berichten van Sosoi. . Ga naar http://www.facebook.com/pages/Sosoi/288555197939785 en bekijk alle foto’s van de reis van vorig jaar. Regelmatig zullen er foto’s worden bijgeplaatst. Foto’s zijn gemaakt op het eiland Sumba en op Java in Bogor. Op Sumba bezochten we de organisatie Stimulant, de radio MAX FM  en de organisatie YSS.

Verslag reis naar Indonesië

In Augustus zijn drie leden van het bestuur van Sosoi bij alle projecten  van Sosoi op bezoek geweest. Het was een inspirerende reis, waar een verslag van geschreven is. In dit verslag zijn de ontwikkelingen geschetst die de organisaties hebben doorgemaakt de afgelopen jaren. Om dit verslag te lezen ga naar projecten en vervolgens naar Reisverslag naar Indonesië 2012 deel 1 en deel 2 Verder lezen Verslag reis naar Indonesië