DEVENTER OPEN

SOSOI is op 4 november in de Deventer Schouwburg!

 

Zondag 4 november presenteert SOSOI zich aan het Deventer publiek tijdens een bruisende, zinderende zondagmiddag:  Deventer Open! De middag wordt gehouden in de Deventer Schouwburg en duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Daarna volgt er nog een geweldig optreden van Arifa.

 

De Gemeente Deventer, vrijwilligersorganisaties, instellingen en bedrijven die actief zijn op het gebied van internationale samenwerking en/of milieu en klimaatbeleid presenteren zich  tijdens deze manifestatie aan de Deventer bevolking.

Op deze middag is te zien dat Deventer echt een open stad is. Een stad met hart en oog voor andere landen en mensen.

SOSOI  is daarbij natuurlijk aanwezig.

 

Programma Deventer Open

 

Belevingsmarkt

Elke aanwezige organisatie brengt haar internationale activiteiten onder de aandacht van het Deventer publiek.

 

Een bruisend podiumprogramma

Een programma van ongeveer drie kwartier dat twee keer wordt gebracht. Met een modeshow van (traditionele) kleding uit de diverse landen waar de Deventer organisaties actief zijn, maar ook met muziek en een levendig debat.

 

Oegandabijeenkomst

Leerlingen van Etty Hillesum Lyceum locatie Het Vlier en AOC Oost Twello gaan in oktober naar Oeganda. Zij geven een presentatie van hun belevenissen.

 

Arifa: een muzikale afsluiter die zijn weerga niet kent!

Vier muzikanten met een voet diep in de traditie van Turkije, het Midden-Oosten en de Balkan en de andere in de hedendaagse muziek. Zij sluiten de middag af rond 17.00 uur (na afloop van de Belevingsmarkt).

Gratis toegang voor het publiek! Dat wordt puur genieten!

 

Veel publiek

Hoe meer publiek er komt die middag, hoe gezelliger en natuurlijk meer aandacht voor al het werk dat SOSOI doet in Indonesië

en natuurlijk voor onze collega-organisaties uit Deventer.

SOSOI nodigt u van harte uit voor een bezoek aan Deventer Open!

Debat ‘Stimulant institute’ zet vooral vrouwen aan tot actie

Het debat wat vorig jaar Augustus door Stimulant Institute in Waingapu werd georganiseerd heeft vooral vrouwen gemotiveerd om zich in te zetten voor de verbetering van de overheidsdiensten op Sumba. Het debat ging over de volgende thema’s : gezondheidszorg, onderwijs, electriciteit, watervoorziening, afvalophaaldienst en bevolkingsadministratie.  Een van de resultaten van het debat was dat de overheid heeft beloofd om de procedure voor de aanvraag van het identiteitsbewijs te verlagen van twee weken naar één week. Dit debat wat via Radio FM door veel mensen gevolgd kon worden werd ook door verschillende overheidsdiensten bijgewoond. Zij werden zo in staat gesteld om hun visie te geven. Een neveneffect van het debat was dat door deze kritische geluiden meer nadruk werd gelegd op het belang van transparante communicatie  over de overheidsdiensten door de overheid naar de bevolking.

Meer informatie over deze activiteiten onder Stimulant Institute.

Sosoi

Sosoi werd opgericht in 2003 door 4 ontwikkelingswerkers, die allen enkele jaren in Indonesië hebben gewerkt. Uitgangspunt was dat we contact zouden blijven houden met onze partners waarmee we hadden samengewerkt en hen ondersteunen in hun activiteiten als we deze belangrijk achten voor de ontwikkeling  van de regio.

Sosoi werkt samen met lokale organisaties in Indonesië en bij deze projecten staat emancipatie van de bevolking centraal. Daarnaast zijn duurzaamheid, armoedebestrijding, onderwijs en bewustwording belangrijke thema’s in de projecten die we ondersteunen. Kinderen kunnen alleen een beter leven krijgen als ook hun ouders beter in staat gesteld worden om een beter inkomen te krijgen. Wij zijn van mening dat Indonesische organisaties beter in staat zijn om  vast te stellen wat nodig is in hun regio dan dat wij dat in Nederland kunnen. Zij kennen de problemen en de cultuur. Dit wil niet zeggen dat we geen kritische vragen stellen aan onze partners. We hebben ook weleens een project geweigerd omdat we uit ervaring wisten dat het doel dat men wilde bereiken niet met dit project bereikt zou kunnen worden. Deze website geeft weer wat we de afgelopen 12 maanden hebben gedaan binnen onze organisatie. We zijn bewust dat we dit werk niet kunnen doen zonder de hulp van donateurs en organisaties die ons ondersteunen. Hiervoor onze hartelijke dank.