Debat ‘Stimulant institute’ zet vooral vrouwen aan tot actie

Het debat wat vorig jaar Augustus door Stimulant Institute in Waingapu werd georganiseerd heeft vooral vrouwen gemotiveerd om zich in te zetten voor de verbetering van de overheidsdiensten op Sumba. Het debat ging over de volgende thema’s : gezondheidszorg, onderwijs, electriciteit, watervoorziening, afvalophaaldienst en bevolkingsadministratie.  Een van de resultaten van het debat was dat de overheid heeft beloofd om de procedure voor de aanvraag van het identiteitsbewijs te verlagen van twee weken naar één week. Dit debat wat via Radio FM door veel mensen gevolgd kon worden werd ook door verschillende overheidsdiensten bijgewoond. Zij werden zo in staat gesteld om hun visie te geven. Een neveneffect van het debat was dat door deze kritische geluiden meer nadruk werd gelegd op het belang van transparante communicatie  over de overheidsdiensten door de overheid naar de bevolking.

Meer informatie over deze activiteiten onder Stimulant Institute.

Sosoi

Sosoi werd opgericht in 2003 door 4 ontwikkelingswerkers, die allen enkele jaren in Indonesië hebben gewerkt. Uitgangspunt was dat we contact zouden blijven houden met onze partners waarmee we hadden samengewerkt en hen ondersteunen in hun activiteiten als we deze belangrijk achten voor de ontwikkeling  van de regio.

Sosoi werkt samen met lokale organisaties in Indonesië en bij deze projecten staat emancipatie van de bevolking centraal. Daarnaast zijn duurzaamheid, armoedebestrijding, onderwijs en bewustwording belangrijke thema’s in de projecten die we ondersteunen. Kinderen kunnen alleen een beter leven krijgen als ook hun ouders beter in staat gesteld worden om een beter inkomen te krijgen. Wij zijn van mening dat Indonesische organisaties beter in staat zijn om  vast te stellen wat nodig is in hun regio dan dat wij dat in Nederland kunnen. Zij kennen de problemen en de cultuur. Dit wil niet zeggen dat we geen kritische vragen stellen aan onze partners. We hebben ook weleens een project geweigerd omdat we uit ervaring wisten dat het doel dat men wilde bereiken niet met dit project bereikt zou kunnen worden. Deze website geeft weer wat we de afgelopen 12 maanden hebben gedaan binnen onze organisatie. We zijn bewust dat we dit werk niet kunnen doen zonder de hulp van donateurs en organisaties die ons ondersteunen. Hiervoor onze hartelijke dank.