Bezoek aan Indonesië eind 2021

Twee jaar na het vorige bezoek in oktober 2019, kon ons bestuurslid Wisnu Wibowo weer afreizen naar Indonesië. Vanwege de covid-19 epidemie was reizen naar Indonesië lange tijd onmogelijk. Maar nu kon het weer. 

Behalve programma’s in Blitar en Yogyakarta heeft hij ook ons voedselproject op Sumba bezocht. Hieronder geven we een beschrijving van de ontwikkelingen van deze programma’s. Te beginnen met Sumba.

Het oorspronkelijke doel, waarbij de lokale productie van voedsel een flinke stimulans krijgt, nieuwe producten zouden worden geproduceerd en een marketing netwerk opgezet kon door verschillende redenen niet worden bereikt. In 2020 brak covid-19 uit en konden we gedurende 2 jaar niet naar Sumba toe. Het programma heeft steeds onze aanwezigheid nodig om een nieuwe stap te kunnen zetten. Er komen nieuwe elementen in het programma waar begeleiding voor nodig is. (bijv. het opzetten van een marketing netwerk). In 2020 en 2021 is er extra voedsel verbouwd door de boeren zoals sorghum, mais, cassave en bonen , maar de verwerking van de voedselgewassen tot verkoopbaar voedsel wat verkocht werd in Waingapu kon niet doorgaan omdat door covid-19 pandemie mensen niet mochten reizen en de handel stil lag. Het productiehuis werd wel gebouwd maar deed o.a. dienst als klaslokaal voor een lagere school en als plek om voorlichting te geven over het voorkomen van besmetting met covid-19.

Fokken van varkens dat ook een onderdeel van het programma was kon ook niet doorgaan, omdat een groot deel van de veestapel door varkenspest werd getroffen. Verder verwoestte de cycloon Seroja in 2021 huizen, bruggen, dammen en stuwmeren en bedreigde in 2021 sprinkhanen de oogst op oost Sumba. Veel tegenslagen in een paar jaar waardoor we de plannen rigoreus moeten omgooien.

Doel van het programma was behalve verhoogde lokale voedselproductie ook de jonge mensen ervaring laten krijgen met het opzetten van een bedrijfje. Dit laatste is tijdens ons laatste bezoek gebeurt door het productiehuis opnieuw te verbouwen tot een winkel/coffeeshop waar mensen uit de buurt wifi kunnen huren, koffiedrinken en lokale snacks eten, een potje schaak of tafeltennis spelen, elektriciteit in hun huis betalen, printen en kopiëren. Het is ook mogelijk om lokale producten te verkopen in de winkel en dat gebeurt op dit moment ook.

Een 2e activiteit die op dit moment in ontwikkeling is een groep van 11 vrouwen die door de covid-19 zich ervan bewust is geworden dat de voedselvoorziening kwetsbaar is en dat men zelf activiteiten moet ondernemen om genoeg voedsel te hebben. Deze vrouwen hebben samen 1000 m2 grond bewerkt en omgevormd tot een biologische groentetuin. Hiermee voorzien ze hun eigen familie en een deel van de stad van groentes en kruiden. Deze groep vrouwen wil dit jaar met steun van Sosoi ook kippen gaan houden. Deze producten kunnen ook in de winkel worden verkocht. Op deze manier wordt zelfvoorziening in een wijk gestimuleerd.

We hopen met de opening van de winkel en met de steun aan de vrouwengroep de mensen geïnspireerd te hebben om zelf te ondernemen en zelf hun leefomgeving te verbeteren. Afhankelijk hoe de ontwikkelingen gaan willen we meer activiteiten gaan ondersteunen.

Activiteiten om nood van Corona te verzachten in Pematang Siantar (Sumatra)

In augustus kregen we een vraag om hulp van een man uit Siantar Pak Milton. Deze vanwege de schrijnende situatie in Siantar. Deze man is erg begaan is met de gevolgen, die de bevolking elke dag voelt vanwege de corona epidemie zoals werkloosheid, honger bij ouderen en gebrek aan inkomen. Hij vroeg aan Sosoi hulp om voedselpakketten uit te delen aan mensen, die het echt nodig hebben. Als bestuur willen we hierbij graag helpen, maar we vinden ook dat we moeten proberen de bevolking actief te maken zodat ze aan de gang gaan met de problemen die er zijn. Eventueel helpen we ze met middelen.

voedselpakketten voor ouderen
Voedselhulp organiseren

Pak Milton is er goed in het in beweging brengen van de mensen in zijn stad.Er zijn voedselpakketten uitgedeeld en daarnaast heeft hij veel mensen enthousiast gemaakt om groente te verbouwen in polybags en rondom hun huis. Daarvoor zijn met de hulp van Sosoi zakjes zaad uitgedeeld aan mensen die mee wilden doen.

Daarna heeft hij nog veel meer mensen enthousiast gemaakt voor het telen van groentes en heeft hij veel mensen gemobiliseerd om dit mogelijk te maken: een landbouwkundige uitgenodigd om uitleg te geven, studenten om de logistiek te doen. Pak Milton heeft veel talent om mensen in beweging te krijgen en we hopen in de toekomst nog veel met hem samen te werken.

Derde wc/badkamercombinatie gebouwd op Flores

In het dorp Kota Komba op Flores heeft Sosoi de bouw van een wc/badkamercombinatie gefinancierd. De bouw hiervan werd volledig georganiseerd door de Stichting Karunia (www.stichtingkarunia.nl), die op Flores werkt. Bouwmaterialen en werkkrachten werden volledig lokaal geleverd wat betekent dat hiermee ook de lokale economie werd ondersteund. Het is inmiddels de derde keer dat Sosoi dit project ondersteund. Doelgroep van dit project is economisch zwakkere mensen, in dit geval weduwen.