Training voor vrouwen in Kalala

In September 2018 heeft Sosoi in het dorpje Kalala in Oost-Sumba een training gehouden voor 25 vrouwen waarbij deze vrouwen werkten aan verschillende producten waarin zeewier is verwerkt. Deze training is onderdeel van een project waarbij Sosoi lokale mensen en vooral jonge mensen die weinig kans maken om te studeren in staat worden gesteld een bedrijf te beginnen waarin ze lokale producten verwerken. Zeewier is een product waarmee veel nieuwe producten gemaakt kunnen worden zoals mie, muffins, koekjes cake en agar. Naast de training krijgen deze vrouwen ook begeleiding en hulp bij de marketing van de producten.

Sosoi aanwezig op evenement Deventer Wereldstad

Dit jaar zal Sosoi weer aanwezig zijn op de wereldmarkt van Deventer Wereldstad. Dit evenement wordt 1 maal in de 2 jaar georganiseerd om te laten zien hoe internationaal Deventer is. Er zijn veel stichtingen in Deventer die werken in het buitenland en waarmee je in gesprek kan gaan, daarnaast is er veel te beleven zoals een dansvoorstelling, een debat, muziek, workshops (ook voor kinderen) en lekkere hapjes.

Je komt toch ook?

flyer-2016-12

Welkom bij Sosoi

Dit is de website van Stichting Ontwikkelingssamenwerking Oost Indonesië. Op deze website kunt u alles lezen over onze projecten en initiatieven. Voor de meest actuele berichten ga naar recente berichten op de linkerkant van de website.

Sosoi werd opgericht in 2003 door 4 mensen, die allen enkele jaren in Indonesië hebben gewerkt. Uitgangspunt was dat we contact zouden blijven houden met onze partners waarmee we hadden samengewerkt en hen ondersteunen in hun activiteiten als we deze belangrijk achten voor de ontwikkeling  van de regio.

Sosoi werkt samen met lokale organisaties in Indonesië en bij deze projecten staat emancipatie van de bevolking centraal. Daarnaast zijn duurzaamheid, armoedebestrijding, onderwijs en bewustwording belangrijke thema’s in de projecten die we ondersteunen. Kinderen kunnen alleen een beter leven krijgen als ook hun ouders beter in staat gesteld worden om een beter inkomen te krijgen. Wij zijn van mening dat Indonesische organisaties beter in staat zijn om  vast te stellen wat nodig is in hun regio dan dat wij dat in Nederland kunnen. Zij kennen de problemen en de cultuur. Dit wil niet zeggen dat we geen kritische vragen stellen aan onze partners. We hebben ook weleens een project geweigerd omdat we uit ervaring wisten dat het doel dat men wilde bereiken niet met dit project bereikt zou kunnen worden. Deze website geeft weer wat we de afgelopen 12 maanden hebben gedaan binnen onze organisatie. We zijn bewust dat we dit werk niet kunnen doen zonder de hulp van donateurs en organisaties die ons ondersteunen. Hiervoor onze hartelijke dank.

Vier verschillende projecten op 4 locaties :

Op dit moment zijn er 4 projecten waar onze aandacht naar uit gaat :

Sumba, verbeteren leefsituatie van dorpen getroffen door cycloon, sprinkhanen en varkenspest

Yogyakarta, inkomen genererende activiteiten stimuleren voor een groep transgenders

Siantar, kredietverlening aan een groep arme vrouwen

Bogor, ondersteuning van een coöperatie van biologische boeren

Daarnaast ondersteunen we regelmatig ook projecten van de stichting Karunia op Flores