Stimulant Institute

 

Stimulant Institute is een organisatie die zich bezig houdt met onderzoek naar de diensten van de regering aan de bevolking en hoe tevreden de bevolking is met de diensten die worden aangeboden. Het gaat hier om diensten zoals water, electriciteit, het openbare ziekenhuis, etc. Uit het onderzoek wat Stimulant in 2007 heeft gedaan bleek dat er nog veel te verbeteren valt aan de openbare diensten van de overheid. Mensen betalen veel maar krijgen vaak niet de diensten die ze beloofd wordt zoals 24 uur per dag electriciteit of water.

Sosoi heeft Stimulant in 2011 gesteund met 1750 euro voor het organiseren van een debat over dit onderwerp Later volgen meer details hierover. Nu eerst wat foto’s:
 

Dit debat werd gehouden in Augustus 2011 en had als doel om meer vrouwen en jongeren/studenten te laten deelnemen in het debat over de overheidsdiensten, hen meer te betrekken bij de overheidsdienstverlening en hen aan te moedigen op te komen voor hun rechten als betalend burger. Tevens diende het als platform voor  innovatieve ideeën die de kwaliteit van de overheidsdienstverlening vergroten.

Een aantal belangrijke punten werden geleerd van dit debat :

 • Het gebruik van beelden zoals film, spandoeken en banieren vergrootte het begrip van de bevolking voor wat ‘Stimulant’ beoogt. Beelden zijn voor iederen te begrijpen, van jong naar oud en van geletterd tot ongeletterd.
 • Het gebruik van film om belangrijke cijfers te presenteren die in het verleden door Stimulant zijn verkregen door onderzoek. werd goed begrepen door de vrouwen en de studenten. Stimulant vindt het belangrijk dat iedereen deze cijfers begrijpt en kan interpreteren en dat is blijkbaar gelukt.
 • Studenten en vrouwen vonden elk verschillende thema’s belangrijk. Van de studenten vond 60% onderwijs het belangrijkste thema, 20% schoon water, 10% electriciteit en 10% verkrijgen van het identieteitsbewijs. Van de vrouwen vond 37,5% gezondheidzorg het belangrijkste, 25% onderwijs, 12,5% schooon water, 12,5%  electriciteit en 12,5% afvalophaaldienst.
 • Het debat was een prachtige gelegenheid om verschillende zaken te delen met de rest van de bevolking die het debat via de radio kon meeluisteren. Zo had een groep vrouwen uit Kambajawa een oplossing gevonden  voor het afvalprobleem dat ze hadden. Ze betaalden 1000 Rupiah aan de PDAM om hun afval op te laten halen, maar dat gebeurde nooit. Door nu het afval te scheiden konden ze afval hergebruiken (bijvoorbeeld gebruiken voor compost). Afval wat niet hergebruikt kon worden werd afgevoerd via de wijk door zelf hiervoor geld bij elkaar te leggen.
 • Het debat was ook een gelegenheid voor de overheid om zaken te verduidelijken. Zo legde de bevolkingadministratie uit dat men bezig was om de aanvraag van een identiteitskaart te verkorten van twee weken naar één week. Ook legde het Departement van Gezondheidzorg uit dat de voorraad medicijnen in het ziekenhuis nooit leeg mag raken. Dit zou erg gevaarlijk zijn. De dienstverleners werden door dit debat op het feit gedrukt dat transparante communicatie naar de afnemers van de diensten belangrijk is en voor de afnemers hoe ze duidelijk en verantwoord  hun klachten kunnen communiceren aan de overheid.
 • Het debat werd ook aangegrepen om lokaal voedsel te promoten. Het eten wat geserveerd werd tijdens het debat, werd bereid met lokale producten door lokale bedrijven (vrouwen). Dit om de lokale economie te stimuleren.
 • Uit het debat bleek dat vrouwen en studenten zeer kritisch zijn over de dienstverlening van de oveheid, maar nooit in    de gelegenheid zijn gesteld om deze gedachten te uiten. Hopelijk gebruiken de groepen vrouwen en studenten dit om activiteiten te beginnen die de oveheidsdienstverlening kunnen verbeteren.

Een ander onderdeel van het project was het uitschrijven van een essaywedstrijd voor studenten over hoe de kwaliteit van de overheidsdienstverlening verbeterd kon worden. Over deze activiteiten kan het volgende gezegd worden :

 • Via deze activiteit werd gestimuleerd dat jongeren beginnen na te denken over de overheidsdienstverlening. Tevens werd aangemoedigd om gedachten en opinies op te schrijven en naar buiten te brengen. Dat is voor Sumba iets nieuws
 • De deelnemers aan deze wedstrijd moesten niet alleen schrijven, maar ook hun mening via de radio laten horen tijdens een uitzending van Radio Max FM. Hierdoor werden ze gedwongen nog serieuzer over hun mening en hetgeen ze hadden geschreven na te denken, want wat ze opschreven moesten ze ook voorlezen. De deelnemers moesten zo nog meer verantwoording nemen voor wat ze opgeschreven hadden.
 • Deze essaywedstrijd stelde de bevolking van oost-sumba in de gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van wat er binnen het onderwijs en de gezondheidszorg zich afspeelt. Dit waren de twee onderwerpen die door de jongeren werden uitgekozen om een essay over te schrijven
 • Het bleek dat de deelnemers niet alleen in staat waren om kritiek te uiten op de dienstverlening van de overheid maar ook verbetervoorstellen konden geven hoe een transparante en financieel betrouwbare overheidsdienst te krijgen.
 • Van het publiek dat de studio van radio FM bezocht en uit de SMS jes en telefoontjes bleek dat er veel waardering was voor het werk van de deelnemers
 • Door op deze manier jongeren te stimuleren te schrijven is het mogelijk opinieleiders te ontwikkelen die werkzaam kunnen zijn op een breder vlak.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.