Groentetuin voor psychiatrisch ziekenhuis Renceng Mose Ruteng

Samenwerking tussen Sosoi en Yayasan Karunia, Flores https://stichtingkarunia.jouwweb.nl

HET PSYCHIATRISCH CENTRUM RENCENG MOSE :

Dit centrum is in 2014 geopend door de Broeders KARITAS van Yayasan Karya Bakti uit Wonosobo ( Java ), nadat zij vanaf 2004 de situatie op Flores onderzocht hadden. Samenwerkingsverbanden met de Sociale en Gezondheidsdiensten werden gemaakt. Het hoofdgebouw is gebouwd uit een samenwerking tussen Yayasan Karya Bakti met Stichting Fracaritas en een Nederlandse stichting.

Er zijn buiten de drie broeders negen personeelsleden, een dokter, verpleegkundigen, een dietist,een apotheker en sociaal werkers. Daarnaast ook vrijwilligers. Er kunnen 30 patienten opgenomen worden, op moment van schrijven zijn er 20 patienten, de meesten hebben een schizofrenie of een schizo-affectieve stoornis en komen uit een thuissituatie waarin ze geketend waren. Daarnaast zijn er 585 poliklinische patienten.

Het centrum is afhankelijk van giften. Door de COVID-19 zijn de inkomsten verminderd.

In het psychiatrisch centrum Renceng Mose in Ruteng is een groentetuin aangelegd. De groentetuin geeft de bewoners activiteiten , werk en gezond voedsel. Als er groentes over zijn kunnen deze verkocht worden op de markt wat weer extra inkomen geeft aan het centrum. Sosoi heeft de aanleg van de tuin betaald.

Klaarmaken van de grond

Bedekken van de beddingen met plastic om onkruidgroei te voorkomen

Hulp vanwege Covid-19 op Flores aan kwetsbare groepen

Covid-19 heeft op Flores veel invloed, ook al zijn de besmettingen relatief laag vergeleken met andere landen. De inkomsten van veel mensen gaan achteruit doordat er handelsbeperkingen zijn ingevoerd, er geen in- en uitvoer van producten mogelijk is en markten worden gesloten. Sosoi heeft samen met de lokale organisatie Karunia twee groepen kwetsbare mensen geholpen met voedselpakketten om de ergste nood te lenigen.

De eerste groep zijn die families die een lid hebben met een psychiatrische aandoening, Zij hebben het vaak al niet breed en het zorgen voor een persoon met psychiatrische problemen is zwaar. Tot 4 a 5 jaar geleden was er weinig aandacht voor de psychiatrisch zieke medemens op Flores. Men zwierf op straat of markt rond en in de thuissituatie kwam en komt het voor dat mensen met hun enkels vastgezet worden in balken of ketting of dat men in een varkenskot zat.

Het uitdelen van voedselpakketten

De meest voorkomende ziektebeeld zijn schizofrenie en schizo-affectieve stoornissen. Dat men geketend werd is ontstaan uit angst en taboe, maar zeker ook doordat er op Flores ( nog ) geen psychiaters waren en medicatie niet bekend was. Veel psychiatrische mensen werden en worden behandeld door de zgn traditioneel genezer ( dukun ), zonder echt resultaat. Op Flores zijn er enkele initiatieven ontstaan in 2014. Het Psychiatrisch centrum Renceng Mose in Ruteng gerund door paters en de KKI- homecare, een initiatief van een jonge pater uit Ende. De KKI homecare heeft zich uitgebreid naar alle districten op Flores en probeert zoveel
mogelijk samen te werken met de lokale sociale-& gezondheidsdiensten.
Echter de KKI is vaak de eerste die een geketende opspoort en rapporteert
en wekelijks huisbezoeken doet.

De tweede groep is de groep van weduwen, die terug moeten vallen op hulp van hun kinderen, die het vaak ook niet breed hebben. Totaal zijn er 20 pakketten samengesteld bestaand uit eieren, olie, rijst, poedermelk, waspoeder, tandpasta en zeep en deze zijn rondgebracht.

Hulp van Sosoi tijdens Corona

voorlichting over Corona op Sumba

Sosoi gaat met hulp van de gemeente Deventer haar partners helpen om Corona te voorkomen en te bestrijden in hun directe omgeving. In Blitar worden op kosten van Sosoi mondkapjes gemaakt die aan onze partners worden gestuurd en gratis uitgedeeld op scholen en in weeshuizen. Meer informatie zie onze pagina : https://sosoi.org/sosoi/voorlichting-over-corona-op-sumba/

Bouw productiehuis van start

fundering van productiehuis

Op oost Sumba is de organisatie Yayasan (=stichting) Masster gestart met de bouw van een productiehuis waar de lokale landbouwgewassen van de boeren, die de Yayasan begeleid, worden verwerkt. De boeren hebben tijdens de regentijd grote stukken braak liggende grond bebouwd met lokale voedselgewassen en deze worden nu vermalen tot meel en verwerkt tot allerlei nieuwe producten. Voor het vermalen tot meel is apparatuur nodig uit Java. Door de corona is het lastig deze apparatuur naar Sumba te verschepen. We hopen dat we dit binnenkort toch kunnen regelen. Voor meer informatie en achtergronden over deze activiteit zie nieuwsbrief 2020 (https://sosoi.org/sosoi/nieuwsbrief-2020/) en het reisverslag van 2019 op de homepagina van de site.

dak van productiehuis
sorghum oogst
aanvoer van stenen
werken aan de nieuwe fundering