Bouw productiehuis van start

fundering van productiehuis

Op oost Sumba is de organisatie Yayasan (=stichting) Masster gestart met de bouw van een productiehuis waar de lokale landbouwgewassen van de boeren, die de Yayasan begeleid, worden verwerkt. De boeren hebben tijdens de regentijd grote stukken braak liggende grond bebouwd met lokale voedselgewassen en deze worden nu vermalen tot meel en verwerkt tot allerlei nieuwe producten. Voor het vermalen tot meel is apparatuur nodig uit Java. Door de corona is het lastig deze apparatuur naar Sumba te verschepen. We hopen dat we dit binnenkort toch kunnen regelen. Voor meer informatie en achtergronden over deze activiteit zie nieuwsbrief 2020 (https://sosoi.org/sosoi/nieuwsbrief-2020/) en het reisverslag van 2019 op de homepagina van de site.

dak van productiehuis
sorghum oogst
aanvoer van stenen
werken aan de nieuwe fundering

Nieuwsbrief van 2020 gepubliceerd

Onder het menu nieuwsbrieven is vanaf vandaag de nieuwsbrief van 2020 te lezen. We lichten hier kort toe welke activiteiten we hebben ondernomen met onze partners in 2019. Vanwege de Corona crisis hebben we ook wat informatie toegevoegd die betrekking hebben op dit jaar. Veel leesplezier.

Hulp aan kwetsbare groepen tijdens Corona

De bevolking van de grote steden in Indonesië heeft het zwaarst te lijden onder de Corona crisis. Veel mensen als plasticverzamelaars, taxichauffeurs, kappers en schoonmakers zijn hun inkomsten kwijt en kunnen niet werken. Oude mensen die weer afhankelijk zijn van hun kinderen trekken hierdoor aan het kortste eind. Sosoi zoekt al een tijdje ingangen om iets te doen voor deze groep mensen. We hebben sinds enkele maanden contact met een LHBT groep in Yogyakarta (kelompok Seruni), zij zijn onderdeel van de stichting Kebaya (zie Facebook). Via deze groep kunnen wij een groep oudere kwetsbare mensen helpen met voedselhulp. De groep LHBT heeft het zelf zwaar omdat ze niet worden geaccepteerd en moeilijk aan werk komen, maar wil ook graag iets doen voor de gemeenschap waar ze wonen. Samen met Sosoi doen ze nu iets voor de oude mensen in de wijk door voedsel in te kopen en uit te delen. Als de Corona crisis enigszins onder controle is kunnen we meer doen om de LHBT groep en de andere groepen te ondersteunen bij het verkrijgen van inkomen.

Leefomgeving oude mensen in Yogyakarta
Voedselpaketten worden samengesteld

Sosoi en Corona

Begin juni 2020 was ons plan om weer naar Indonesië te gaan om het voedselproject op Sumba een stapje verder te brengen. Door de Corona crisis is dat nu niet mogelijk. We hopen dat we in het najaar toch nog kunnen gaan.

In de grote steden is de armoede door het Corona virus enorm toegenomen. Mensen zijn hun werk kwijt geraakt en kunnen nauwelijks hun hoofd boven water houden. Vooral oude mensen zijn de dupe van deze crisis. Waar mogelijk en nodig ondersteunt Sosoi mensen bij hun basisbehoeften.

Sorghum zaaien op Sumba


De activiteiten van het voedselproject op Sumba gaan door. Er is veel sorghum, mais, pinda’s, cassave en andere voedingsgewassen aangeplant. Inmiddels is men al begonnen met de oogst van mais. Sorghum is een gewas die de boeren vroeger wel plantten maar sinds de entree van rijst in het menu, min of meer vergeten zijn. Door herwaardering van deze lokale gewassen zal de voedselvoorziening op Sumba onafhankelijker worden.

Het zaaien is ook gestart op land, wat tot nu toe niet bebouwd werd. Hierdoor wordt een overschot geproduceerd dat kan worden verwerkt tot snacks of veevoer waardoor de import van veevoer vanaf Java ook kan worden geminimaliseerd

Mondkapjes genaaid met behulp van de naaimachines van de dansschool

In 2019 hebben we een dansschool in Blitar ondersteund met de aanschaf van een twee naaimachines waarmee de school haar eigen kostuums kan naaien en de eigenares en medewerkers van de dansschool wat naai- en verstelwerk kunnen aannemen om wat extra te verdienen. Met deze naaimachines worden nu mondkapjes gemaakt die worden besteld door een inkoper .

Precies een jaar en 6 maanden geleden heeft Sosoi de bouw van een WC/badkamer op Flores gesteund. De uitvoering werd gedaan door Karunia een lokale organisatie in Leko Lembo, die meerdere oude wc’s in de dorpen op Flores wil vervangen door badkamer/wc’s van cement voor die families die dat zelf niet kunnen betalen. Omdat het corona virus zich ook verspreid via de uitwerpselen, is de aanwezigheid van goede sanitaire voorzieningen geen overbodige luxe en ondersteunen we graag Karunia om dit project verder uit te breiden. De WC wordt in juni 2020 gebouwd. Wat foto’s van de huidige wc’s en badkamer in Kota Komba staan hieronder.