Voorlichting over Corona op Sumba

Met hulp van Sosoi werden op Sumba mondkapjes uitgedeeld aan kinderen op school. Het Corona virus is in de oostelijke provincies veel minder aanwezig dan op Java. Toch is men verplicht mondkapjes te dragen, werden grenzen tussen districten afgesloten en zijn de scholen een aantal maanden dicht geweest. Nu komt langzaam het openbare leven weer op gang

Kinderen kregen mondkapjes uitgereikt en daarnaast werd voorlichting gegeven over het Corona virus door medewerkers van het gezondheidscentrum. Kinderen kregen ook extra informatie en kennis over het gevaar van het virus

  • Alle schoolkinderen krijgen een mondkapje