Werkbezoek projecten Sosoi 2019

Verslag bezoek aan Indonesië 2019

Vanaf 5 september 2019 t/m 20 oktober verbleef een bestuurslid van Sosoi in Indonesië met als doel de lopende projecten te bezoeken en mogelijke nieuwe projecten te onderkennen. Hier volgt een verslag van zijn werkzaamheden:

10-24 september op bezoek bij Yayasan Masster op Sumba

Vorig jaar heeft Sosoi op Sumba met vrouwen gewerkt met als doel inkomen te vergroten door producten van zeewier te ontwikkelen. Dit jaar willen we verder gaan met het stimuleren van het ontwikkelen van lokale producten zodat lokaal de economische basis wordt verstevigd. Veel producten op Sumba worden geïmporteerd terwijl het mogelijk is voor boeren en boerinnen om zelf allerlei producten te ontwikkelen en deze te verkopen. De globalisatie laat mensen echter geloven dat producten uit fabrieken beter zijn dan de lokale producten. Sosoi wil meehelpen aan het verstevigen van de economie op Sumba door de verbouw van lokale productie te stimuleren en nieuwe producten te ontwikkelen waardoor ook werkgelegenheid wordt geschapen.

Trainer uit Java in actie samen met een cursist
Training van de vrouwen in lewa
De sfeer is goed en men heeft veel plezier

De eerste ontmoeting was met een lokale partner op Sumba (Yayasan Masster) samen met andere organisaties op Sumba. Het doel van deze bijeenkomst was om een activiteitenplanning te maken voor de ontwikkeling van lokale producten en dit gezamenlijk met verschillende organisaties te doen.
Vanuit Java bracht Sosoi een professionele kracht mee die mensen op Sumba kon trainen in het ontwikkelen van lokale producten. Er zijn 2 trainingen georganiseerd, in het dorp Waerelu (15 mensen ) in Lewa en in Prehambuli (12 mensen) ook Lewa. Daarnaast werd er nog een training gegeven aan 7 mensen in Waingapu. In Waingapu was de training vooral bedoeld voor het vergroten van vaardigheden op het gebied van verkoop en marketing.
Voor de komende 6 maanden is afgesproken dat tijdens de regentijd lokale gewassen zoals cassave, sorgum, mais en Moringa worden aangeplant. Daarnaast zal er een groep gevormd worden die de ontwikkeling en marketing van de nieuwe producten op zich zal nemen. Na de oogst in maart kunnen nieuwe producten ontwikkeld worden en eventueel van de overschotten veevoer gemaakt.

25 september t/m 3 oktober 2019 Yogyakarta op bezoek bij een groep die plastic verwerkt
Sinds 2018 heeft Sosoi Indonesië contact met een groep jonge mensen die begonnen is met de verwerking van plastic en recycling van oude spullen. In de stad is een overschot aan plastic wat schoongemaakt moet worden, in lange strips gesneden en verkocht aan de fabriek die het weer verder tot plastic verwerkt. Met deze activiteiten kunnen ze een inkomen voor zichzelf krijgen en bij uitbreiding ook anderen betrekken bij hun bedrijf. Op dit moment is het probleem dat de medewerkers zich alleen richten op de uitvoering en er niemand is die nadenkt over uitbreiding van het bedrijf en het aannemen van nieuwe mensen.
Wat het bedrijf eigenlijk nodig heeft is meer plaatsen in de stad waar plastic verzameld kan worden en opgeslagen. Het bedrijf heeft echter geen geld om land te huren om zo’n nieuwe verwerkplaats op te zetten. Sosoi heeft hen geholpen met de onderhandeling met een wijkhoofd die land van de wijk beschikbaar wil stellen tegen een laag bedrag om een verwerkplaats van plastic op te zetten. Dit zal van start gaan op 1 januari 2020. Op dit moment wordt ook ander afval verzameld en gesorteerd zoals blikken, boeken, papier en matrassen, na sortering wordt dit verkocht aan fabrieken die belangstelling hebben voor de materialen. Dit om recycling van materialen te stimuleren.

opslagplaats van afval in Yogyakarta
Afval aan het strand

Blitar 4 oktober- 10 oktober bezoek aan naaiatelier en dansschool in Blitar

In Blitar runnen enkele vrouwen een dansschool voor kinderen om zo de kennis van javaanse dansen door te geven aan de volgende generatie. Ze doen dit met heel weinig middelen en vragen weinig lesgeld. Ze houden daarom weinig geld over om zelf van te leven en zullen dus andere middelen van bestaan moeten zoeken om zelf te kunnen leven. Sosoi heeft ze geholpen met de aanschaf van 2 naaimachines waarmee ze zelf kleding kunnen maken en verkopen. Daarnaast kunnen ze deze naaimachines gebruiken om danskostuums te maken. Om deze machines te kunnen gebruiken geeft de winkel een cursus aan de vrouwen.

Jonge meisjes in javaans danskostuum
De nieuw aangeschafte naaimachine

17 tot 19 Oktober bezoek aan Delivery in Bogor, verkopen van biologische groente via telefonische bestelling
Sinds 2018 ondersteunt Sosoi de verkoop van biologische groente in Bogor. Er is geen winkel maar de groente wordt verkocht via bestelling per telefoon. Bestelde groentes, tempe, kroepoek en kruiden worden dan per motor naar de plek gebracht waar mensen de bestellingen in ontvangst kunnen nemen.
In Bogor werd een bezoek gebracht aan de boeren die biologische groente leveren aan de Delivery. Zij voelen zich ondersteund door het feit dat ze zelf hun groente niet hoeven te verkopen, maar dit kwijt kunnen aan de Delivery.
De verkoop van de Delivery schommelt maandelijks hebben we het afgelopen jaar gezien. Er waren maanden dat er veel omzet was en er waren maanden dat dit minder was. Dit ligt aan de vaardigheden van onze partner om nieuwe klanten te werven, daarnaast denken we dat hij misschien ook beter functioneert onder iemand die hem aanstuurt. Er zijn nu onderhandelingen om samen te werken met een ander bedrijf die biologische groente verkoopt en waar onze partners zouden kunnen werken. Zo wordt de diensten die geleverd worden aan de boeren toch voortgezet na 11/2 jaar.

Delivery in Bogor op een markt ter promotie
Biologische boer laat de oogst van cassave zien

Deel dit bericht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.